Zavolejte nám
+420 485 106 688

Správa nemovitostí 
Limit Liberec, s.r.o.

O firmě

Vlastníte bytovou jednotku ve Vašem domě, jste bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek a nemáte ještě svého správce nemovitostí? V tom případě se obraťte na nás - správce nemovitostí Limit Liberec, s.r.o.

Zajistíme vše okolo administrativy, ekonomiky, provozu, technické služby nebo podporu vlastníků.

Nabídka služeb

Ekonomika administrativa 

Vedení účetnictví
Předpis fondu oprav a úhrad za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor
Evidence a kontrola úhrad, vymáhání dlužných plateb
Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor včetně vypořádání
Vyúčtování fondu oprav podle pokynů vlastníka
Předpis nájemného
Archivace dokladů

Provoz

Zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávky energií, úklid, kominické práce, servis výtahů apod. dle potřeb vlastníka)
Předání prostor novému nájemci předávacím protokolem s fotodokumentací a stavy měřidel
Převzetí od nájemce při ukončení nájmu, kontrola stavu přejímaného prostoru
Evidence vlastníků (nájemců) bytů a nebytových prostor
Evidence pojistných událostí, kontakt s pojišťovnou

Technické služby

Zajištění pasportu nemovitosti
Periodické technické prohlídky stavu nemovitosti, zajištění předepsaných revizí a odstranění revizních závad
Zajištění běžné údržby, havarijních oprav

Podpora vlastníků

Pomoc při přípravě schůzí shromáždění vlastníků, členských schůzí družstva
Zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku (rejstříku společenství)

Dokumenty ke stažení

Stav vodoměru

Stav vodoměru je nutné zapsat vždy ke konci kalendářního roku a do 15. ledna roku následujícího nahlásit v kanceláři správce.

Při výměně vodoměru je nutné předložit montážní list.

Změna osob v bytě

Oznámení o změně počtu osob v bytě.

Provozní doba

Pondělí
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Úterý
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Středa
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Čtvrtek
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Pátek
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sobota
08:00 - 12:00
Zavřeno
Neděle
08:00 - 12:00
Zavřeno

Kontaktujte nás

Ing. Pavla Zmeškalová 
Jednatel
Limit Liberec s.r.o.
Pavlovická 366/7, 460 01 Liberec

25042602
DIČ
CZ25042602

Napište nám

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ust. §14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů):

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

© 2024 Správa nemovitostí Limit Liberec, s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
Limit Liberec s.r.o.